Senin, 19 April 2010

Musyawarah

Tidaklah suatu kaum bermusyawarah, melainkan mereka akan diberi petunjuk kepada apa yang paling baik bagi persoalan-persoalan mereka (Al-Hadits).

Rabu, 14 April 2010

Kehadiran Tuhan

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran (Al-Baqarah: 186).

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui (Al-Baqarah: 115).

Dia (Allah) itu bersama kamu dimana saja kamu berada, dan Allah itu Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Hadid: 4).

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri (Qaf: 16).

Jumat, 09 April 2010

Pengetahuan dan Kebajikan

Inti pengetahuan adalah kebajikan, pengetahuan tanpa kebajikan adalah hampa.

Dengan komitmen keras kita batasi "hawa nafsu" kita.

Minggu, 04 April 2010

Mutiara Lima Kata dari Rasulullah

Orang yang memandang rendah lima manusia ini, ia akan merugi lima hal:
 1. Memandang rendah Ulama, rugi tentang agama
 2. Memandang rendah Penguasa, rugi tentang dunia
 3. Memandang rendah Tetangga, rugi akan bantuannya
 4. Memandang rendah Saudara, rugi akan darmanya
 5. Memandang rendah Keluarga, rugi akan harmonisnya
Akan datang suatu masa umatku mencintai lima hal hingga mereka lupa lima hal lainnya:
 1. Cinta dunia, lupa alam baqa'
 2. Cinta tanah subur, lupa alam kubur
 3. Cinta harta benda, lupa hisab amalnya
 4. Cinta anak istri, lupa bidadari
 5. Cinta diri sendiri, lupa pada Ilahi
Allah memberikan lima upaya sekaligus menyediakan lima imbalan:
 1. Allah ajari insan bersyukur dan Dia berikan tambahan makmur
 2. Allah ajari insan berdoa dan Dia jamin akan ijabahnya
 3. Allah ajari insan bertaubat dan Dia jamin diterima taubatnya
 4. Allah ajari insan istighfar dan Dia sediakan pengampunannya 
 5. Allah ajari insan berderma dan Dia bersedia membalas dermanya

Sumber: www.sufinews.com